Klantrelaties


Klantrelaties Persoonlijke opvolging van elk project/elke werf

Wij zijn van oordeel dat ons vak meer omvat dan het louter identificeren en plannen van de schoonmaak- en onderhoudsoperaties van uw kantoren. Het tot stand brengen en uitvoeren van een planning gaat steeds gepaard met een permanente evaluatie van uw behoeften.

Continue dialoog met de klant

Elk schoonmaak- en onderhoudsproject staat onder toezicht van een verantwoordelijke die garant staat voor de uitgevoerde taken. Deze verantwoordelijke is tevens uw contactpersoon en onderhoudt met u een constante dialoog.

Uw bevoorrechte MdN-gesprekspartner is de garantie voor een efficiënte planning van de schoonmaak- en onderhoudsprojecten in uw kantoren.

Flexibiliteit van de planningen

Het werkregime van uw onderneming kan variëren naargelang verschillende factoren. Dankzij de opvolging van elk van uw projecten/werven en dankzij de constante dialoog die we met u onderhouden, stemmen wij onze interventies in uw kantoren af op uw activiteit.

Vertrouwenspersonen

Wij hechten bijzonder veel belang aan uw vertrouwen in MdN. De dienstverleners die we in uw kantoren tewerkstellen, worden dan ook gekozen volgens de criteria bekwaamheid, betrouwbaarheid en werkregelmaat.